DOLNY CZŁON WAŁU

No Comments »

Podczas obracania koła kierownicy dolny człon wału usta­lony wahliwie przesuwa się nieznacznie ku górze lub do dołu, zależnie od kierunku obrotu koła. Poosiowe P/«sumęc,a dolnego członu wału, w następstwie zaniku luzów między- zębnych kół zębatych przekładni, są ^otwierania odpowiednich zaworów w głowicy, sterujących dopływ oleju do siłowników hydraulicznych, wzmacniają­cych poosiowy nacisk na drążek podłużny (. Urządzenie wspomagające pracuje tylko wczas, kiedy kierowca wywiera nacisk obwodowy na koło sterowane. Z chwilą zaniku tego nacisku dolny człon ustawia się w położeniu środkowym, zawory sterujące zamy­kają się i siłowniki hydrauliczne przestają działać.

Samochody od A do Z Lipiec 7th 2015

ELASTYCZNE POŁĄCZENIE

No Comments »

GEMMER-HYDRAGUIDE – zespolone z mechanizmem kie­rowniczym urządzenie wspomagające , stosowane w rozmaitych wykonaniach w samochodach osobowych i ciężarowych. Wał kierownicy składa s/g z dwóch członów,połączonych elastycznym przegubem. Dolny człon wału orzechodzi przez mechanizm sterujący i jest w nim ułożysko- wanv. Na końcu dolnego członu wału osadzone jest koło zębate współpracujące z kołem zębatym, napędzającym eloboidalny ślimak mechanizmu kierowniczego. Ślimak za­zębia się z rolką osadzoną na wałku poprzecznym, na któ­rego końcu zaklinowana’jest dźwignia sprzęzona z siłowni­kami hydraulicznymi. Pompa oleju, utrzymująca ciśnienie robocze .w układzie, napędzana jest wspólnie z prądnicą.

Samochody od A do Z Lipiec 7th 2015

DĄŻENIE DO UŁATWIENIA

No Comments »

Należy podkreślić, że dążenia do ułatwienia prowadzenia samochodu przez znaczne powiększenie przełożenia w ukła¬dzie kierowniczym mija się z celem. Jeżeli bowiem przeło¬żenie w układzie kierowniczym jest zbyt duże (zwykle po¬wyżej 40), pojazd traci sterowność, ponieważ podczas obra¬cania koła kierownicy koła kierowane skręcane są zbyt powoli, co uniemożliwia np. szybkie zakręcanie pojazdu. Samochód z układem kierowniczym o bardzo dużym przeło¬żeniu jest więc zwrotny tylko podczas ruchu z niewielką prędkością, a przy znacznej szybkości jazdy staje się nawet niebezpieczny w prowadzeniu i łatwo ulec może wypadkowi drogowemu. Z tego względu kierowanie ciężkim pojazdem z reguły ułatwia się przez zastosowanie urządzenia wspoma¬gającego — zachowując umiarkowane przełożenie w ukła¬dzie kierowniczym.

Samochody od A do Z Lipiec 7th 2015

PRZEKŁADNIA ROSS

No Comments »

Przekładnia ROSS wyróżnia się zastosowaniem wodzika o kształcie dźwigni jednoramiennej. Wodzik speł­niający zadania nakrętki podczas obracania koła kierownicy przesuwa się w rowku śrubowym (gwint trapezowy) wyfrezo- wanym na końcu wału kierownicy. Wodzik, prowadzony przez rowek przekręca jednocześnie wałek; poprzeczny, na którego, zewnętrznym końcu zamocowane , jest ramię kierownicze, poruszające z kolei drążek podłużny. Ponieważ wodzik styka się z gwintem śruby na niewielkiej tylko powierzchni, opory są znacznie mniejsze niż w razie stosowania nakrętki.Przekładnie ROSS w mechanizmach kierowniczych ciężkich pojazdów mają wodziki zaopatrzone w zabieraki osadzone w łożykach tocznych, co wydatnie polepsza sprawność mechaniczną przekładni z uwagi na zmianę charakteru tarcia współpracujących powierzchni ze ślizgowego natoczne.

Samochody od A do Z Lipiec 7th 2015

PRZY USTAWIENIU ROLKI

No Comments »

Podczas obracania się ślimaka boki rolki toczą się po zwojach ślimaka prawie bez poślizgu, dzięki czemu straty mechaniczne w ‚przekładni są niewielkie. Trwałość takiej przekładni w warunkach prawidłowego smarowania jest niemal nieograniczona.Przekładnia GEMMER () ma zwykle podwójną rolkę współpracującą ze ślimakiem gioboidalnym.Regulacja luzu międzyzębnego polega na obracaniu mimo środowej tulei.Przy ustawieniu się rolki w położeniu’ środkowym luz w przekładni może być całkowicie skasowany, ponieważ dzięki ukształtowaniu zębów globoidalnego ślimaka zabezpie­czono progresywne powiększanie się luzu międzyzębnego, w miarę oddalania się rolki od położenia środkowego.

Samochody od A do Z Lipiec 7th 2015

PRZEZ ODWRACALNOŚĆ

No Comments »

Przez odwracalność należy rozumieć właściwość przekładni kierowniczej polegającą na stwarzaniu skłonności kiero­wanych kół samochodu do powracania do położeń środko­wych, w razie zwolnienia skręconego w bok koła kierownicy.’ Odwracalność przekładni kierowniczej jest w zasadzie ko­rzystna, lecz z reguły opłaca się ją istotną niedogodnością, wyrażającą się tym, że podczas jazdy po nierównej na­wierzchni na koło kierownicy przenoszą się poprzeczne drgania i wszelkie uderzenia kół kierowanych o przeszkody. Przekładnia nieodwracalna pracuje natomiast jako samo- hamowna, tj. w zasadzie skręcanie kół kierowanych w bok, jak i powracanie do kierunku jazdy na wprost wymaga jedna­kowego wysiłku.

Samochody od A do Z Lipiec 7th 2015

KIEROWANE KOŁA

No Comments »

Jeżeli kierowane koła przednie są zawieszone niezależnie, zainstalowanie jednolitego drążka poprzecznego nastręcza na ogół sporo trudności, ponieważ trzeba go z reguły skrócić do minimum i umieścić daleko za osią obrotu kół kierowa­nych ). Z tego względu, zamiast jednolitego drążka poprzecznego, łączącego ze sobą końce ramion zwrotnic obu niezależnie zawieszonych kół kiero­wanych, najczęściej stosuje się dwudzielny lub trójdzielny drążek poprzeczny o członach połączonych .

Samochody od A do Z Lipiec 7th 2015