//////

WSKAZÓWKI DLA PASAŻERÓW

No Comments »

Wszystkie przepisy ruchu drogowego, wszelkie uwagi, poucze­nia i wskazówki, odnoszące się do sposobu prowadzenia samocho­dów kierowane są wyłącznie do kierowców. Kierowca wybiera chwilę hamowania i kierunek skrętu, decyduje o prędkości jazdy i o jej bezpieczeństwie. Kierowca w samochodzie jest „pierwszym po Bogu”. Do jego życzeń i zaleceń muszą stosować się pasażerowie, pamiętając, aby zawsze służyć mu pomocą i nigdy nie być ciężarem.Zachowanie się kierowcy narzucone jest w znacznym stopniu koniecznością operowania wieloma urządzeniami śamochodu, tę | zaś konieczność wymuszają sytuacje na drodze. Zachowanie się  pasażerów sprowadza się w zasadzie do przestrzegania stosowanych na co dzień norm kultury.

Z samochodem za pan brat Czerwiec 23rd 2015

ISTOTNA SPRAWA ZUŻYCIA PALIWA

No Comments »

Wielkość zużycia paliwa jest istotnym czynnikiem, który po­winniśmy brać pod uwagę w czasie rozważania prędkości jazdy. We wszystkich samochodach zużycie paliwa jest umiai kowane do pewnej prędkości jazdy. Po przekroczeniu jej zużycie paliwa znacznie się zwiększa. Wzrost ten jest nieproporcjonalnie duży w stosunku do zwiększenia prędkości samochodu .Powiększone zużycie paliwa wywołane jest nieproporcjonalnie dużym wzrostem oporu powietrza przy większej prędkości jazdy. Siła oporu powietrza nie wzrasta bowiem proporcjonalnie do pręd­kości jazdy, ale do jej drugiej potęgi. Oznacza to, że podwojenie prędkości jazdy będzie przyczyną czterokrotnego wzrostu oporu powietrza, co natychmiast spowoduje znaczne zwiększenie zużycia paliwa.

Z samochodem za pan brat Czerwiec 23rd 2015

KONSTRUKTORZY SAMOCHODÓW

No Comments »

Pomagają nam w tym konstruktorzy samochodów, którzy tak planują przedziały pasa­żerskie i bagażowe, że, rozkład obciążeń na osie pojazdu bez pa­sażerów i bagażu oraz z pełnym obciążeniem zmienia się niewiele . W samochodach z zespołem napędowym umieszczonym z tyłu przednie koła są zazwyczaj znacznie mniej obciążone. Toteż po­winniśmy w pełni wykorzystywać bagażnik (w takich pojazdach znajdujący się z przodu), żeby tym samym odciążyć oś. tylną. Do bagażnika staramy się wtedy włożyć wszelkie, ciężkie pakunki, 0  niewielkiej objętości.

Z samochodem za pan brat Czerwiec 23rd 2015

ZJAZD ZE WZNIESIENIA

No Comments »

Będziemy więc zwracać uwagę na słupy telegraficzne, ściany budynków, a nawet pnie drzew, oceniając, jaki kąt tworzą one z jezdnią . Doświadczeni kierowcy potrafią w ten sposób bezbłędnie oszacować wielkość spadku drogi.Podczas zjazdu ze wzniesienia nie będziemy martwić się o nie­domiar mocy silnika, musimy natomiast być pewni sprawności układu hamulcowego. Prędkość zjazdu powinniśmy regulować w zależności od aktualnej sytuacji na drodze, licząc się także z wy­dłużoną — w stosunku do jazdy po płaskim terenie — drogą ha­mowania.

Z samochodem za pan brat Czerwiec 23rd 2015

POJAZDY UPRZYWILEJOWANE

No Comments »

Przed wjechaniem w zbyt późno zauwa­żoną kałużę starajmy się zmniejszyć prędkość, hamując do chwi­li wjechania w wodę.Warto również pamiętać, że zmoczone po przejechaniu przez głęboką kałużę’ okładziny hamulcowe ogromnie zmniejszają sku­teczność hamulców. Przepisy-ruchu drogowego podają następującą’definicję po­jazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym: „(…) jest to pojazd wysyłający sygnały świetlne w’ postaci niebieskich świateł bły­skowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie .

Z samochodem za pan brat Czerwiec 23rd 2015

ZNAKI DROGOWE

No Comments »

Znaki drogowe, bariery i światła ostrzegające o prowadze­niu robót na drodze niejednokrotnie ustawione są tak, że nie spełniają swojej funkcji i wówczas obecność robotników- na jezdni zaskakuje jadących, zmuszając, ich niekiedy do gwałtowne­go hamowania. Zbyt późne ostrzeżenie jadących o zamknięciu jednego pasa ruchu jest szczególnie niebezpieczne na wielopaso- wych jezdniach, o intensywnym i szybkim ; ruchu samochodów. Przejeżdżając obok pracujących na jezdni, stosujemy się do ograniczeń prędkości, podanych na znakach drogowych.

Z samochodem za pan brat Czerwiec 23rd 2015

NA PRZEJEŹDZIE KOLEJOWYM

No Comments »

Przed wjazdem na przejazd kolejowy nie strzeżony musimy zatrzymać się i dokładnie. rozejrzeć w  obie strony, wypatrując pociągu. Zatrzymanie się przed: przejazdem nie jest konieczne, jeżeli znajduje się on w takim miejscu na drodze, że już ze znacznej odległości możemy dostrzec zbliżający się pociąg. Jednak wówczas także powinniśmy zmniejszyć prędkość, niekiedy znacz­nie, w obawie przed nierównościami drogi na przejeździe, które mogą nadwerężyć zawieszenie pojazdu. Przez przejazd strzeżony z podniesionymi-zaporami przejeż­dżamy również bardzo ostrożnie.

Z samochodem za pan brat Czerwiec 23rd 2015