//////

DOLNY CZŁON WAŁU

Add comments

Podczas obracania koła kierownicy dolny człon wału usta­lony wahliwie przesuwa się nieznacznie ku górze lub do dołu, zależnie od kierunku obrotu koła. Poosiowe P/«sumęc,a dolnego członu wału, w następstwie zaniku luzów między- zębnych kół zębatych przekładni, są ^otwierania odpowiednich zaworów w głowicy, sterujących dopływ oleju do siłowników hydraulicznych, wzmacniają­cych poosiowy nacisk na drążek podłużny (. Urządzenie wspomagające pracuje tylko wczas, kiedy kierowca wywiera nacisk obwodowy na koło sterowane. Z chwilą zaniku tego nacisku dolny człon ustawia się w położeniu środkowym, zawory sterujące zamy­kają się i siłowniki hydrauliczne przestają działać.

Samochody od A do Z Lipiec 7th 2015

Leave a Reply