//////

KIEROWANE KOŁA

Add comments

Jeżeli kierowane koła przednie są zawieszone niezależnie, zainstalowanie jednolitego drążka poprzecznego nastręcza na ogół sporo trudności, ponieważ trzeba go z reguły skrócić do minimum i umieścić daleko za osią obrotu kół kierowa­nych ). Z tego względu, zamiast jednolitego drążka poprzecznego, łączącego ze sobą końce ramion zwrotnic obu niezależnie zawieszonych kół kiero­wanych, najczęściej stosuje się dwudzielny lub trójdzielny drążek poprzeczny o członach połączonych .

Samochody od A do Z Lipiec 7th 2015

Leave a Reply