//////

DAWNIEJ KOŁA SAMOCHODÓW

No Comments »

Dawniej koła samochodów były sto­sunkowo wąskie i miały dość znaczne średnice. Z biegiem czasu zaczęto stosować koła o coraz to mniejszych średnicach, zaopatrzone w niskociś­nieniowe ogumienie, a co za tym idzie coraz szersze opony. Ponieważ jedno­cześnie zmniejszano pochylenie kół, aby utrzymać niewielkie promienie zataczania powiększano kąty pochylenia sworzni zwrotnic.Samochody współczesne mają często sworznie zwrotnic po­chylone pod kątami w zakresie 5.. .8°.

Samochody od A do Z Lipiec 7th 2015

SZYBA OPUSZCZANA

No Comments »

Szyba opuszczana w drzwiach samocho­du osobowego  jest przesu­wana w prowadni­cach pionowych za pomocą mechaniz­mu uruchamianego korbą. Mechanizm taki składa się zwy­kle z krzyżaka łą­czonego przegubowo i segmentu zębatego, zazębionego z kół­kiem zębatym osa­dzonym na ośce, na końcu której zakli­nowana jest korbka. Dolna prowadnica krzyżaka jest nieru­choma, a górna po­łączona z korytkiem, w którym zamo­cowana jest szyba. Podczas przekręcania korbki w jedną stronę, krzyżak skła¬da się, opuszczając szybę do dołu. Natomiast w razie prze¬kręcania korbką w przeciwnym kierunku ramiona krzyzaka umieszczone w górnej prowadnicy podnoszą się wraz z szybą.

Samochody od A do Z Lipiec 7th 2015

W SAMOCHODACH O OTWARTYCH NADWOZIACH

No Comments »

Jedynie w samochodach o nad­woziach otwartych (np. typu roadster) spotyka się szyby  przednie odchylane na zewnątrz do dołu. Okna boczne mają niekiedy dodatkowe szyby spełniające zadanie wywietrzników, odchylane obrotowo wokół osiek pionowych. Początkowo szyby przednie wykonywano jako płaskie, jednolite lub dzielone w środku pionowym słupkiem. Następnie w celu zapewnienia bardziej estetycznego wygiądu nadwozia okno przednie wykonywano z dwóch szyb stykających się pod kątem – rozwartym wzdłuż krawędzi pionowej. Unię styku przykrywano uszczelką i listwami, tworząc słupek ozdobny.

Samochody od A do Z Lipiec 7th 2015

WSKAZÓWKI DLA PASAŻERÓW

No Comments »

Wszystkie przepisy ruchu drogowego, wszelkie uwagi, poucze­nia i wskazówki, odnoszące się do sposobu prowadzenia samocho­dów kierowane są wyłącznie do kierowców. Kierowca wybiera chwilę hamowania i kierunek skrętu, decyduje o prędkości jazdy i o jej bezpieczeństwie. Kierowca w samochodzie jest „pierwszym po Bogu”. Do jego życzeń i zaleceń muszą stosować się pasażerowie, pamiętając, aby zawsze służyć mu pomocą i nigdy nie być ciężarem.Zachowanie się kierowcy narzucone jest w znacznym stopniu koniecznością operowania wieloma urządzeniami śamochodu, tę | zaś konieczność wymuszają sytuacje na drodze. Zachowanie się  pasażerów sprowadza się w zasadzie do przestrzegania stosowanych na co dzień norm kultury.

Z samochodem za pan brat Czerwiec 23rd 2015

ISTOTNA SPRAWA ZUŻYCIA PALIWA

No Comments »

Wielkość zużycia paliwa jest istotnym czynnikiem, który po­winniśmy brać pod uwagę w czasie rozważania prędkości jazdy. We wszystkich samochodach zużycie paliwa jest umiai kowane do pewnej prędkości jazdy. Po przekroczeniu jej zużycie paliwa znacznie się zwiększa. Wzrost ten jest nieproporcjonalnie duży w stosunku do zwiększenia prędkości samochodu .Powiększone zużycie paliwa wywołane jest nieproporcjonalnie dużym wzrostem oporu powietrza przy większej prędkości jazdy. Siła oporu powietrza nie wzrasta bowiem proporcjonalnie do pręd­kości jazdy, ale do jej drugiej potęgi. Oznacza to, że podwojenie prędkości jazdy będzie przyczyną czterokrotnego wzrostu oporu powietrza, co natychmiast spowoduje znaczne zwiększenie zużycia paliwa.

Z samochodem za pan brat Czerwiec 23rd 2015

KONSTRUKTORZY SAMOCHODÓW

No Comments »

Pomagają nam w tym konstruktorzy samochodów, którzy tak planują przedziały pasa­żerskie i bagażowe, że, rozkład obciążeń na osie pojazdu bez pa­sażerów i bagażu oraz z pełnym obciążeniem zmienia się niewiele . W samochodach z zespołem napędowym umieszczonym z tyłu przednie koła są zazwyczaj znacznie mniej obciążone. Toteż po­winniśmy w pełni wykorzystywać bagażnik (w takich pojazdach znajdujący się z przodu), żeby tym samym odciążyć oś. tylną. Do bagażnika staramy się wtedy włożyć wszelkie, ciężkie pakunki, 0  niewielkiej objętości.

Z samochodem za pan brat Czerwiec 23rd 2015

ZJAZD ZE WZNIESIENIA

No Comments »

Będziemy więc zwracać uwagę na słupy telegraficzne, ściany budynków, a nawet pnie drzew, oceniając, jaki kąt tworzą one z jezdnią . Doświadczeni kierowcy potrafią w ten sposób bezbłędnie oszacować wielkość spadku drogi.Podczas zjazdu ze wzniesienia nie będziemy martwić się o nie­domiar mocy silnika, musimy natomiast być pewni sprawności układu hamulcowego. Prędkość zjazdu powinniśmy regulować w zależności od aktualnej sytuacji na drodze, licząc się także z wy­dłużoną — w stosunku do jazdy po płaskim terenie — drogą ha­mowania.

Z samochodem za pan brat Czerwiec 23rd 2015