//////

PRZEZ ODWRACALNOŚĆ

Add comments

Przez odwracalność należy rozumieć właściwość przekładni kierowniczej polegającą na stwarzaniu skłonności kiero­wanych kół samochodu do powracania do położeń środko­wych, w razie zwolnienia skręconego w bok koła kierownicy.’ Odwracalność przekładni kierowniczej jest w zasadzie ko­rzystna, lecz z reguły opłaca się ją istotną niedogodnością, wyrażającą się tym, że podczas jazdy po nierównej na­wierzchni na koło kierownicy przenoszą się poprzeczne drgania i wszelkie uderzenia kół kierowanych o przeszkody. Przekładnia nieodwracalna pracuje natomiast jako samo- hamowna, tj. w zasadzie skręcanie kół kierowanych w bok, jak i powracanie do kierunku jazdy na wprost wymaga jedna­kowego wysiłku.

Samochody od A do Z Lipiec 7th 2015

Leave a Reply